پشتیبانی آنلاین
لیست محصولات
کاتالوگ دیجیتال تارا
رویدادهای جدید
امکان بکارگیری نرم افزار های تارا در بستر اینترنت و شبکه های غیر محلی بیشتر
18/11/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بیشتر
31/08/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
آغاز تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 93 از ابتدای خردادماه بیشتر
11/06/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
حقوق ماهانه سال 94 بیشتر
05/04/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد (9%) اعلام گرديد بیشتر
05/04/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------

امکان ارسال اطلاعات فصلی خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی در کلیه نرم افزار های حسابداری

با توجه به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر استفاده گروه های مختلف اصناف از سیستم های مکانیزه حسابداری، شرکت تارا افزار پارس جهت رعایت حال آن دسته از اصنافی که ملزم به استفاده از این سیستم ها شده اند، امکانات مورد نیاز جهت ارسال اطلاعات خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی را که تا پیش از این در نسخه های حسابداری بازرگانی پیشرفته وجود داشت ، در نرم افزار های حسابداری ساده خود (نسخه های IRو IONE) نیز فراهم نموده است.

نرم افزار حسابداریحسابداری مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه را جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص رویدادهای مالی می نماید و اطلاعات حاصله را در قالب گزارشاتی در اختیار استفاده کنندگان درون و برون سازمانی قرار دهد. هدف این است که بتوان موقعیت سازمان خود را در بازارهای داخلی و جهانی ارزیابی کرده و با روشهای نوین و عملی به مشتریان خود بشناساند و درنهایت بتوان خروجی های سازمان خویش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مدیران سازمان و سهامداران در اختیار آنها بگذارد.
از مهمترین ابزاری که می تواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهد نرم افزار حسابداری می باشد که به عنوان هسته اصلی سیستم خاص وظیفه جمع آوری و یکپارچه سازی نتایج عملیات و کلیه فعالیت های انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.
Tel : 44237943  44237967  44237982        Fax : 44224515         Email: info@taragroup.ir

Copyright 2014, Tara Afzar Pars