محل نمایش بنر نرم افزار حسابداری
پشتیبانی آنلاین
محصولات
 
مقالات حسابداری
امکان بکارگیری نرم افزار های تارا در بستر اینترنت و شبکه های غیر محلی بیشتر
18/11/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بیشتر
31/08/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
آغاز تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 93 از ابتدای خردادماه بیشتر
11/06/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
کاتالوگ نرم افزارهای حسابداری

نسخه IR

دريافت و پرداخت نقدي و چك

 • انجام عمليات دريافت و پرداخت نقدي و چك در هر يك از عمليات حسابداري به هنگام صدور فاكتورهاي خريد و فروش ، هزينه و درآمد و نيز به صورت مستقل به عنوان يك ثبت آرتيكل جداگانه.
 • امكان صدور چك هاي روز و مدت دار.
 • امكان وصول نقدي چك وارده ، واگذار كردن چك وارده به اشخاص ثالث ، به حساب گذاشتن چك ، اعلام وصول چك وارده ، عدم وصول چك وارده ، اعلام سررسيد چك هاي مدت دار صادره و وارده، پس گرفتن چك واگذار شده.
 • امكان ايجاد بدهي شخص به هنگام عدم وصول چك وارده.
 • امكان راس گيري مجموعه اي از چك هاي دريافتي و پرداختي به جهت كنترل زمان هاي قابل محاسبه ، با تاريخ هاي متفاوت.
 • امكان تعريف دسته چك هاي اخذ شده از سوي بانك ها، كنترل چك هاي صادره ، ابطال شده و صادر نشده به تفكيك هر يك از دسته چك ها و بانك مربوطه.
 • انجام خودكار عمليات مالي مربوط به هر يك از دريافت و پرداخت ها.
 • صدور اسناد انتظامي وارده و صادره ، پس گرفتن اسناد انتظامي و يا پس دادن اوراق بهادار.
 • امكان تهيه گزارش بر مبناي چكهاي وارده يا صادره، نزد صندوق، در جريان وصول ، صادر شده و سررسيد نشده ، وصول نشده (برگشتي) بر اساس تاريخ اسناد حسابداري و يا تاريخ چك ها و نيز به تفكيك اشخاص و يا بانك هاي مربوطه و ... .
 • سررسيد اتوماتيك چكهاي صادره مدت دار بر اساس تاريخ چك و يا تاريخ تنظيم شده توسط كاربر .
 • امكان پرينت كليه عمليات در فرمت استیمول سافت.
 • اعلام آخرين وضعيت چك در واحد تجاري.
 • به كارگيري كليه عمليات نقدي و چك در كليه سطوح اسناد هوشمند و مركب و ... .
 • امكان جستجوي چك بين دو مبلغ خاص، شماره چك و نام بانك .

خريد و فروش كالا و خدمات

 • امكان بكارگيري تخفيف ، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت سطري در هر يك از اقلام خريد و فروش.

·         امكان ثبت عوارض و هزينه اضافه شده به فاكتور و يا محاسبه پورسانت به شخص ثالث و ...

·         استفاده از فاكتورهاي فروشگاهي (POS صندوق) به صورت همزمان و تهیه فیش پرینت.

·         امکان اضافه نمودن تصویر کالا و نمایش آن در فاکتور فروشگاهی.

 • امكان تهيه فرم هاي رسيد و حواله انبار به صورت اتوماتيك و قابل چاپ ، همزمان با صدور فاكتورهاي خريد و فروش.
 • امكان برگشت از فروش در طي سال جاري توسط سيستم به صورت هوشمند.
 • استفاده از دستگاههاي باركدخوان به جهت تسريع در عمليات خريد و فروش كالا.
 • امكان بكارگيري دو نرخ خريد و سه نرخ فروش جهت كالاها.
 • استفاده از بي نهايت واحد شمارش جهت هر يك از كالاها.
 • انتقال بين كاردكس ها، انبارگرداني ، صدور سند ضايعات كالا .
 • امكان صدور فاكتور فروش كالا و خدمات  با قابلیت چاپ فاکتور با فرمت های مختلف یا طراحی فرمت دلخواه كاربر .
 • تهيه گزارشات متنوع از گردش كالاها (ليست فاكتورهاي خريد، ليست فاكتورهاي فروش، گزارش موجودي به صورت كامل، گزارش مجموع خريد يا فروش همزمان با تفكيك اشخاص و ... )
 • امكان برقراري مستقيم توسط حسابداري با بخش متمركز انبارها و صدور اسناد مربوطه.
 • تهيه ليست قيمت فروش  و خرید موجودي كالاها و محصولات .
 • امكان صدور سند تخفيفات خريد و فروش پس از عمليات خريد و فروش كالا.

دفاتر حسابداري و گزارشات مالي

 • چاپ اسناد حسابداري به صورت دو ستوني كل.
 • امكان گرفتن خروجي اكسل ، pdf  ، انواع فرمت های عکس و... از كليه عمليات .
 • تهيه گزارشات و صورت هاي اساسي : صورتحساب سود و زيان، صورت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، ترازنامه به همراه يادداشت هاي پيوست و تفصيلي هاي مربوطه.
 • جداسازي صورتهاي مالي اساسي (سود و زيان و بيلان) از طريق كد تفكيك اسناد.
 • تهيه تراز آزمايش چهار ستوني ، كل، معين و تفصيلي.
 • صدور اسناد اختتاميه حسابهاي موقت و دائمي و نيز انتقال به دفتر سال مالي جديد و صدور سند افتتاحيه به صورت هوشمند.
 • امكان صدور اسناد حسابداري بين اسناد صادره قبلي و مرتب سازي آنها.
 • امكان برگشت اسناد حذف شده توسط كاربران به سيستم.
 • امكان تهيه اتوماتيك فرم دريافت نقدي، پرداخت نقدي، رسيد چك ، پرداخت چك و به حساب گذاشتن چك .
 • كنترل هوشمندانه سيستم به جهت رعايت عدم ماهيت حسابها، منفي شدن حسابهاي نقدي و كاردكس كالاها و تهيه گزارش مربوطه.

كدينگ و سرفصل حسابها

 • امكان بهره گيري از 1 رقم گروه، 5 رقم كل، 7 رقم معين و 9 رقم تفصيلي در كدينگ حسابها كه مجموعاً 22 رقم مي باشد را شامل مي شود.
 • علاوه بر گروه بندي حسابها ، ماهيت بدهكار يا بستانكار بودن، موقت يا دائمي بودن در كدينگ تارا ( وابسته بودن) نيز به جمع كاربري سهل و آسان پيوسته بدين ترتيب كه به هنگام ايجاد يك سرفصل حساب كل چنانچه سرفصلهاي مرتبط با اين سرفصل نياز باشد، بصورت اتوماتيك ايجاد خواهد شد. مثلاً اگر سرفصل حساب بانك توسط كاربر ايجاد شود، سيستم بصورت هوشمندانه 2 سرفصل حساب اسناد در جريان وصول و حساب اسناد پرداختني بانك را نيز ايجاد مي نمايد و هيچگاه كاربر با كدينگ ناقص روبرو نخواهد بود.
 • امكان بهره گيري از چاپ كدينگ به اشكال مختلف و كارآمد.
 • امكان حذف كامل كدينگ يا اصلاح آن بدون اينكه هوشمندي سيستم از بين رود.
 • امكان ايجاد و يا اصلاح كدينگ در بخشهاي مختلف نسخه به هنگام صدور اسناد حسابداري.
 • ايجاد حساب اشخاص بدون در نظر گرفتن ماهيت بدهكار و يا بستانكار ، كه در اين صورت سيستم با توجه به مانده حساب اشخاص و يا گردش حساب در طي دوره فعاليت ماهيت آنها را بصورت هوشمندانه انتخاب مي نمايد . اين امر باعث مي شود حساب اشخاص در پايان دوره جهت گزارش گيري عدم ماهيت نداشته باشد و نيازي به اصلاح سرفصل حسابهاي اشخاص وجود نداشته باشد.
 • امكان جستجوي يك سرفصل حساب در هر يك از سطوح و در تمامي حسابها بصورت همزمان.
 • بكارگيري نام اختصاري در سرفصل حسابها به جهت تسريع در عمليات حسابداري.
 • امكان تغيير و اصلاح حسابهاي تفصيلي و جابجائي در معين هاي يك حساب كل با در نظر گرفتن اينكه اين حساب قبلاً نيز داراي گردش بوده باشد.
 • امکان تعریف و چاپ بارکد کالا توسط کاربر .
 • امكان مرتب سازي كدينگ بر حسب حروف الفبا و كد حساب.

سایر امکانات

 • تعريف بي نهايت دفتر به صورت مجزا.

·         امکان تعریف کلیدهای میانبر .

·         امکان تغییر تصویر پس زمینه.

·         قابلیت اتصال دستگاه کالرآیدی.

·         امکان صدور سند دستی.

 • امكان محاسبه مجدد اطلاعات خريد و فروش به صورت اتوماتيك .
 • در اختيار داشتن دفترچه تلفن، ماشين حساب و تقويم جلالي و ميلادي.
 • امكان ذخيره و پشتيباني بر روي CD ، هارد ديسك ، فلاپي ديسك و ... .
 • ذخيره اتوماتيك اطلاعات در زمان هاي معين در محل نصب نسخه حسابداري تارا .
 •  امکان فعال سازی با قفل نرم افزاری .

 

نسخه IR- G

 • دراختيار داشتن كليه امکانات نسخه IR .
 • امکان ثبت یادداشت روزانه با قابلیت یادآوری در تاریخ مشخص شده توسط کاربر .
 • فعال سازی توسط قفل سخت افزاری .

نسخه IONE

 • ا در اختيار داشتن كليه امکانات نسخه IR.
 • تعريف علائم تجاري براي درج در بالاي گزارشات و فرم ها.
 • چاپ اسناد حسابداري به صورت روزانه، هفتگي، پانزده روزه، ماهانه و تهيه دفاتر به اشكال فوق.
 • امكان ايجاد يك دفتر جديد از روي دفتر موجود به جهت اسناد خاص انتخابي توسط كاربر .
 • تهيه دفاتر قانوني ( كل و روزنامه ) از طريق تفكيك كد اسناد توسط كاربر.
 • چاپ اسناد حسابداري به صورت هاي : سه ستوني معين ، سه ستوني تفصيلي، چهار ستوني تفصيلي، معين، كل ، به صورت افقی یا عمودی و گردش مربوطه.
 • تهيه دفاتر اسناد دريافتني به طور كامل و هوشمند توسط سيستم.
 • تركيب چندين سند انتخابي توسط كاربر و يكي شدن آنها در يك سند مركب جديد.
 • امكان بهره گيري از كدينگ ربط در سطوح كل، معين و تفصيلي به جهت تسريع و جداسازي گزارشات مربوطه به مراكز خاص و پروژه ها.
 • جداسازي محيط انبارها از سرفصل حسابداري و نيز بكارگيري كدينگ ربط در محيط هاي مربوطه .
 • پشتيبان گيري خارج از نسخه به طور همزمان از يك يا چند دفتر .
 • امكان تعريف كليدهاي خاص به منظور جملات تكراري مورد استفاده كاربر .
 • امكان تهيه ترازنامه به فرم گزارشي .
 • تفكيك چكهاي وارده بر اساس چك هاي مركز يا شهرستان و كنترل عمليات مربوطه .
 • امكان تهيه گزارش مجموع از كليه فعاليت چك هاي وارده و صادره .
 • امكان رديابي چك هاي وارده به وسيله شماره خاص استفاده شده توسط كاربر.
 • انتقال بين محيط انبارها.
 • دسترسي در محيط كدينگ به دفتر تفصيلي حسابها.
 • تعریف و كنترل شماره سريال كالا در زمان خريد و فروش و گزارشات مربوطه.
 • صدور دفترچه اقساط جهت وام و فروش اقساطي .

 

نسخه IONE-G  

 • دراختيار داشتن كليه امکانات نسخه هاي-G  IR و IONE .
 • امکان تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش .

نسخه A

 • اختيار داشتن كليه امکانات نسخه های -G  IR و IONE-G .
 • امكان كنترل چك هاي وارده با ليست سياه ( حساب هاي جاري خاص مشكل دار تعريف شده در سيستم).
 • امكان تهيه گزارش و اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده،
 • امكان به كارگيری مدل هاي مختلف فاكتورهای فروش و نيز فاكتور دلخواه كاربر .
 • بهره گيري از ورود و خروج اموال امانی .
 • امكان برگشت از فروش سال قبل توسط سيستم به صورت هوشمند.
 • بهره گيری از ورود و خروج كالاهاي امانی ، كنترل و تهيه گزارشات مربوطه.
 • كاردكس تعدادی و مالی كالا .
 • تهيه گزارش فصلي خريد و فروش كالا .
 • امكان مشاهده گزارش نقدينگي سيستم در يك نگاه.
 • تهيه نمودار از كليه عمليات خريد و فروش موجودي كالا.
 • ثبت دفتر روزنامه و كل ، مشاهده و قابل چاپ طبق دفاتر قانوني موجود به تعداد خطوط دفاتر قانوني به جهت نقل مانده هاي صفحه قبل و بعد.
 • تحرير دفاتر قانوني (كل و روزنامه) از طريق پرينت سيستم توسط كاربر با دقت بالا و تنها به صورت پاكنويس كردن آن در دفاتر.
 • امكان پيوست نمودن مدارك اسكن شده به اسناد مالي .
 • استفاده از امكانات جانبي خريد و فروش به منظور به كارگيري از ويزيتورها ، سقف مطالبات مشتريان، توزيع مويرگي فروش، فاكتورهاي تسويه شده و نشده، عوارض ، اعمال تخفيف در هر كالا و نيز به طور كلي در فاكتور به طور جداگانه و ...
 • تهیه گزارش سود یا زیان ناویژه کالا به همواره نمایش درصد.
 • جداسازي صورتهاي مالي اساسي( سود و زيان و بيلان) از طريق علامتگذاري (پروژه ها) و مراكز خاص.
 • امكان پيگيري فعاليت كاربران به منظور كنترل اسناد صادره و يا اصلاحي.
 • امکان تعریف سطح دسترسی بر روی کلیدهای سند خرید، فروش و لیست اسناد.
 • امكان مديريت از روي محدوديت كاربران و قفل شدن اسناد صادره قبلي و عدم اصلاح يا تغيير سند و نيز بالعكس و يا امكان هرگونه تغيير جديد توسط كاربران ارشد.
 • امكان تعريف اسناد الگو (موقت) به جهت افزایش سرعت در  ثبت اسناد حسابداري.
 • امكان تهيه گزارشات از حساب اشخاص به مدل هاي انتخابي و تفكيك هاي خاص با قابلیت اعلام تاریخ آخرین خرید یا فروش و امکان چاپ به همراه آدرس و شماره تلفن  .
 • ايجاد كاربران مختلف و تعيين حدود اختيار هر يك از كاربران.
 • اعمال حدود و اختيار قابل تنظيم و سطوح دسترسي كاربران براي هر دفتر .
 • اعمال حدود و اختيار قابل تنظيم در كليه فرم هاي سيستم جهت هر كاربر خاص .
 • تعريف اطلاعات حسابهاي اشخاص مشکل دار جهت كنترل هاي لازم.
 • استفاده از نمودار خام در سيستم جهت بكارگيري اطلاعات خارج از نسخه و تهيه نمودارهاي دلخواه كاربر.
 • تهيه گزارشات و نسبتهاي مالي به صورت اتوماتيك از قبيل نسبتهاي نقدينگي، نسبتهاي فعاليت، نسبتهاي سرمايه گذاري ، نسبت هاي سود آوري به همراه روند و نتيجه گيري مديريتي.
 • قابليت تغيير زبان منوهای اصلی نسخه حسابداري از فارسي به انگليسي و عربي .
 • كنترل نقطه سفارش جهت تامين موجودي. .
 • امكان ثبت هزينه مستقيم به بهاي تمام شده موجودي تك تك كالاها (هزينه حمل و عوارض) پس از خريد و فروش در كاردكس كالا .
 • امكان خريد و فروش به صورت هوشمند جهت يك يا چند كالا و نيز استفاده از سند مركب به منظور خريد و فروش هاي همراه با عمليات ديگر حسابداري به صورت همزمان (پيش دريافت، پيش پرداخت، كسور قانوني، سپرده ها و عوارض و ...)

نسخه AS

 • در اختيار داشتن كليه امکانات نسخه هاي IR-G ، IONE-G و A .

توليد و گزارشات صنعتي

 • تفكيك سر فصل نظام نامه كدينگ حسابداري موجودي ها ( كالاي عمومي، مواد اوليه ، در جريان ساخت، نيمه ساخته و محصول)
 • جداسازي محيط انبارها و دواير توليد از مجموعه كدينگ هاي حسابداري به جهت تسريع در عمليات حسابداري صنعتي و تهيه گزارشات بي نظر.
 • محيط كاملاً جدا جهت ثبت فرمول (BOM) مواد، دستمزد و سربار محصول به همراه دو آيتم جديد كالاي جايگزين و اجرت توليد خارج از مجموعه واحد توليدي.
 • صدور اسناد توليد و مونتاژ به صورت اتوماتيك از طريق فرمول تعريف شده و يا ثبت اطلاعات توسط كاربر به هنگام توليد.
 • صدور اسناد ايجاد چند كالا از يك كالا (تجزيه) توسط ثبت اطلاعات بوسيله كاربر به هنگام وقوع عملكرد.
 • صدور سند هوشمند انتقال بين دواير توليد بطور مثال از سرفصل موجودي مواد اوليه به سرفصل موجودي كالاي در جريان ساخت ، با شرايط تغيير انبارها بصورت همزمان.
 • امكان تهيه رسيد انبارها و حواله انبارها در هر يك از مراحل توليد.
 • ثبت هوشمند و اتوماتيك در كاردكس موجودي هاي (تعدادي و مالي).
 • تهيه گزارشات مواد اوليه مصرفي در توليد ، بهاي تمام شده كليه محصولات در واحد تجاري ، بهاي تمام شده توليد يك محصول (آناليز توليد) ، گزارشات انحراف مصرف مواد، دستمزد و سربار نسبت به فرمول استاندارد تعريف شده.
 • تهيه ليست اقلام و مواد اوليه مورد نياز جهت توليد پيش بيني شده نسبت به موجودي مواد واقعي .
 • گزارش موجودي كالا به تفكيك انبارها ، ضايعات و مصرف توليد .
 • تهيه بهاي تمام شده توليد از طريق روش دائمي و نگهداري اطلاعات بوسيله روش ميانگين متحرك .
 • امكان تغيير و اصلاح در كليه سطوح اسناد حسابداري توليد از گذشته تا حال و محاسبه خودكار و مجدد توسط سيستم به صورت هوشمند .
 • تهيه گزارش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و فروش رفته و موجودي پايان دوره .
 • امكان چاپ فرمول توليد، آناليز توليد، بهاي تمام شده تك تك محصولات  ...
 • امكان تهيه نمودار از كليه مراحل توليد و سرفصل هاي حسابداري صنعتي .

نسخه N IR-G

·         امكان در اختيار داشتن كليه فعاليت نسخه هاي-G  IR .

 • امكان به كارگيري نسخه در شبكه.

·         امكان افزايش كاربر بر حسب نياز مشتري و انجام عمليات بصورت همزمان در شبكه.

نسخه N IOE-G

·         امكان در اختيار داشتن كليه فعاليت نسخه هاي-G  IONE .

 • امكان به كارگيري نسخه در شبكه.

·         امكان افزايش كاربر بر حسب نياز مشتري و انجام عمليات بصورت همزمان در شبكه.

نسخه NA

 • امكان در اختيار داشتن كليه فعاليت نسخه هاي IR-G ،-G  IONE و A .
 • امكان به كارگيري نسخه در شبكه .
 • امكان افزايش كاربر بر حسب نياز مشتري و انجام عمليات بصورت همزمان در شبكه .

نسخه NAS

·         امكان در اختيار داشتن كليه فعاليت نسخه های IR-G ،-G  IONE و A .

 • امكان به كارگيري نسخه در شبكه .
 • امكان افزايش كاربر بر حسب نياز مشتري و انجام عمليات بصورت همزمان در شبكه .

نسخه H

اطلاعات شخصی پرسنل

·         معرفی مشخصات شناسنامه ای پرسنل شامل نام , نام خانوادگی , شماره شناسنامه , تصویر , تاریخ تولد و ....

·         امکان تعریف تصویر هریک از پرسنل .

·         امکان اتصال اسناد بصورت پیوست و ضمیمه به اطلاعات شخصی شامل رزومه و رونوشت مدرک تحصیلی و ... .

·         معرفی ویژگی های فیزیکی افراد شامل قد , وزن , رنگ پوست , رنگ چشم , اندازه لباس و ...

·         معرفی دیگر اطلاعات مرتبط با پرسنل شامل شماره گواهینامه , شماره پاسپورت , پست الکترونیک , سایت اینترنت و ... .

·         معرفی پارامترهای مختلف به صورت داینامیک شامل مدارک تحصیلی و نوع قرارداد , نوع وام , مذهب , نوع بیمه , ...

·         امکان تعیین فعال و یا غیر فعال بودن پرسنل جهت مشاهده و با عدم مشاهده در گزارشات و لیستها .

 

اطلاعات استخدامی پرسنل

 

·         معرفی و ویرایش و حذف احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه گزارشات بنا به آخرین احکام .

·         امکان چاپ احکام و پرونده پرسنلی .

·         امکان انتخاب مبنای محاسبه حقوق بر اساس ماهانه , روزانه و یا ساعتی جهت هر یک از پرسنل بصورت مستقل .

·         انواع عوامل حقوقی شامل مزایا , کسور , تعهدات کارفرما و کارکرد به تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه .

·         امکان مشخص کردن تاثیرگذاری عوامل حقوقی در محاسبه بیمه و مالیات جهت هریک از پرسنل بصورت جداگانه .

·         امکان تعریف تاریخ شروع و پایان قرارداد جهت هریک از پرسنل

·         امکان تعریف و انتخاب شغل و نوع قرارداد جهت هریک از پرسنل .

·         امکان ارائه اطلاعات مرخصی سال جاری و مانده طلب دوره های قبل به تفکیک هریک از پرسنل .

·         امکان اختصاص هریک از شیفتهای کاری تعریف شده توسط کاربر جهت هریک از پرسنل بصورت جداگانه .

·         امکان تعریف و اختصاص هر تعداد عوامل حقوقی شامل مزایا , کسورات جهت هرماه به هر پرسنل .

شیفت و ساعات کارکرد پرسنل

·         معرفی شیفت های کاری مختلف و اختصاص آن به هر یک از پرسنل .

·         امکان ثبت دستی ورود و خرو ج توسط کاربر سیستم .

·         امکان ثبت ساعات ورود/خروج هر یک از پرسنل از طریق فایل اکسل یا شیفت کاری.

·         امکان مشخص کردن زمان استراحت و توقف کار در شیفت کاری .

·         امکان ثبت چند مرحله ورود و خروج جهت هریک از پرسنل در یک روز کاری .

·         امکان معرفی انواع سیستمهای حضور و غیاب ( کارت و اثر انگشت ) جهت دریافت و ثبت ساعت ورورد و خروج پرسنل .

·         امکان محاسبه ساعتهای کارکرد , اضافه کاری و غیبت , مرخصی براساس ساعتهای ورود و خروج اعلامی به سیستم .

·         امکان مشخص نمودن روزهای تعطیل غیر رسمی بر اساس نیاز کارگاه و یا شرکت .

·         ورود کارکرد ماهانه افراد با توجه به حکم استخدامی و عوامل کارکرد هر نوع استخدام .

·         امکان تهیه گزارش جامع ساعات کارکرد به تفکیک ماه و پرسنل ( شامل ساعت کارکرد , اضافه کاری , کسری کار , مرخصی , غیبت و ماموریت ) .

·         امکان صدور مجوز مرخصی بصورت روزانه و ساعتی .

محاسبه و صدور فیش حقوقی

·         محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی (مزایا و کسورات و ...) مرتبط با نوع استخدام .

·         محاسبه فیش حقوقی به صورت جامع به تفکیک پرسنل برای هر ماه .

·         انجام محاسبات و صدور فیش حقوقی به صورت انفرادی و یا گروهی به تفکیک محل خدمت , مرکز هزینه , واحد سازمانی و ... .

·         گزارشات متنوع حقوقی شامل احکام استخدامی , احکام حقوقی , حکم کارگزینی , لیست حقوق , لیست بانک , لیست بیمه , لیست مالیات , لیست کارکرد , فیش حقوقی و ... .

·         امکان ارسال اطلاعات فیشهای حقوقی به نرم افزار حسابداری تارا و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد .

·         امکان مشخص نمودن کارکنان فعال یا غیر فعال جهت نمایش در لیست های قانونی .

·         امکان انتخاب نمودن ارقام دخیل در محاسبات لیست های قانونی .

·         امکان مشاهده فیشهای حقوقی صادر شده و امکان حذف در صورت عدم انتقال به حسابداری .

·         امکان محاسبه بیمه و مالیات و عیدی پایان سال بر اساس میزان کارکرد و جداول بیمه و مالیات .

·         امکان پرینت فیش حقوقی در فرمتهای مختلف .

·         امکان تهیه خروجی از فیش حقوقی در فرمتهای مختلف شامل اکسل , PDF و عکس و WORD و ....  .

·         امکان دسترسی به آخرین حکم پرسنلی و مشاهده پرونده پرسنلی در فیش حقوقی در صورت نیاز کاربر سیستم .

 گزارشات

·         امکان تهیه گزارش های لیست حقوق و بیمه و مالیات به همراه خلاصه گزارشات با آخرین متد سازمانی بر اساس جداول بیمه و مالیات به تفکیک واحدهای فعالیت و ماههای سال .

·         گزارش کارکرد پرسنل به تفکیک واحدهای فعالیت با امکان چاپ و تهیه خروجی های مختلف .

·         امکان مشاهده لیست حقوق پرداختی در ماههای مختلف به تفکیک واحدهای فعالیت .

·         امکان تهیه دیسکت بانک جهت پرداخت حقوق پرسنل .

·         امکان گزارش گیری از مرخصی و غیبت پرسنل در ماههای مختلف سال .

·         امکان تهیه گزارش افراد مشغول به کار در یک روز خاص و به تفکیک واحدهای فعالیت .

·         امکان معرفی واحدها و زیر مجموعه های مختلف با اطلاعات اختصاصی و امکان گزارش گیری براساس یک واحد یا یک زیر مجموعه خاص .

·         گزارشات متنوع با توجه به محل های خدمت , واحد های سازمانی و مراکز هزینه .

·         امکان تعریف گروه های کاربری و کاربران با سطوح دسترسی مختلف .

·         امکان تهیه گزارش از اطلاعات مرخصی در گزارشات پارامتریک .

·         مجتمع سازی سیستمهای مالی و پرسنلی .

سایر امکانات

·         معرفی جداول مختلف مالیاتی (ماده 131) به فرم دلخواه و منطبق با آخرین تغییرات .

·         امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات حقوقی ثبت شده .

·         امکان مجتمع سازی نرم افزار حقوق و دستمزد با حسابداری نرم افزار تارا .

·         امکان انتخاب دستگاه حضور و غیاب .

·         امکان استفاده از نرم افزار جهت چندین شرکت بصورت مجزا .

·         امکان بازیابی اطلاعات تا دوره ای خاص برروی نرم افزار حقوق و دستمزد با تشخیص مدیران .

·         امکان تعریف کلیدهای کمکی جهت شرح های خاص .

·         امکان دارا بودن تقویم و ماشین حساب .

·         امکان انتخاب پس زمینه بصورت پیش فرض  و یا انتخابی .

بزودي ...

 • امكان به كارگيري امضاء الكترونيك كاربران جهت درج در اسناد مالي و اوراق سيستم .
 • امكان تماس و بر قراري همزمان با مشتريان از داخل گزارشات اشخاص و دفترچه تلفن .
 • امكان برقراري سيستم جامع كارتابل مديريت سيستم .
 • بهره گيري از آگاهي و شناخت توليدات هر يك از كاربران در خانواده تارا .
 • امكان به كارگيري كاربران از قوانين جاري بصورت همزمان در اسناد مالي . 

 

Tel : 44237943  44237967  44237982        Fax : 44224515         Email: info@taragroup.ir

Copyright 2014, Tara Afzar Pars