محل نمایش بنر نرم افزار حسابداری
محصولات
 
مقالات حسابداری
امکان بکارگیری نرم افزار های تارا در بستر اینترنت و شبکه های غیر محلی بیشتر
18/11/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بیشتر
31/08/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
آغاز تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 93 از ابتدای خردادماه بیشتر
11/06/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------

کاتالوگ نرم افزارهای حسابداری
معرفي تشكل هاي حرفه اي حسابداري و حسابرسي ايران
7/31/2009
در اين مقاله برآنيم تا سه تشكل حرفه اي مرتبط با رشته حسابداري در ايران را معرفي نموده ،با اهداف و وظايف تشكل هاي مزبور آشنا شويد

سازمان حسابرسی

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي امور مربوط به حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي سهامي عام(ماده۶۱ق.ت توسط حسابداران رسمي عضو كانون حسابداران رسمي صورت مي گرفت.در پي افزايش تعداد شركت ها و موسسات انتقاعي دولتي در سال ۱۳۵۰ شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي دولتي تشكيل شد.همچنين تعدادي از بزرگترين موسسات حسابرسي خارجي با انتخاب حسابداران رسمي ايراني به عنوان شريك،شعبه هايي را در ايران داير كرده و كارحسابرسي شركت هاي بزرگ را در اختيار و يا در واقع در انحصار خود گرفته بودند.
اما با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه ۱۳۵۷ كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركت ها،مصادره شركت هاي متعلق به تعدادي از سرمايه داران و ابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد،ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي (كه عملاً به حالت تعطيل درآمده بودند)با اشكالات جدي مواجه شد تا اينكه رسماً در سال ۱۳۵۹ موارد راجع به حسابداران رسمي لغو و كانون حسابداران رسمي نيز منحل اعلام گرديد.اما كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي و مصادره تعداد ديگري از شركت ها كه به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد،تشكيل موسساتي را براي حسابرسي شركت هاي فوق ضروري ساخت.تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه،موسسه حسابرسي نبياد مستضعفان، و موسسه حسابرسي بنياد شهيد در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ناشي از اين نياز بود.در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب مجلس رسيد،همچنين اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي نيز در سال ۱۳۶۶ به تصويب رسيد.موضوع سازمان حسابرسي عبارتست از تأمين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات تخصصي مالي به بخش هاي دولتي و تحت نظارت دولت،تدوين وتعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي با نظر جامعه حسابداران رسمي ايران و آيين رفتار حرفه اي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق و تتبع در روش هاي علمي و عملي به منظور اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهاي كشور.
شايان ذكر است كه سازمان حسابرسي ،حسابرسي كليه موسسات دولتي و بازرسي و حسابرسي شركتهايي كه صد درصد سرمايه آنها متعلق به دولت،وزارتخانه ها،موسسات و شركتهاي دولتي است را بر عهده دارد،ضمن اينكه به تشخيص وزارت اموراقتصادي و دارايي ،سازمان حسابرسي مي تواند شركت هايي را كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها موسسات و شركت هاي دولتي است،مورد بازرسي و حسابرسي قرار دهد

جامعه حسابداران رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمي به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي،بازرگاني و خدماتي ،همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت منافع عمومي صاحبان سرمايه وديگر اشخاص ذيحق و ذينفع براساس لايحه مصوب ۲۱/۱۰/۷۲ ۱۳واصلاحيه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي رسميت يافت و از نيمه دوم سال ۱۳۸۰ فعاليت خود را آغاز نمود.
در ايران پس از تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران فرد يا موسسه اي خواهد توانست از عنوان حسابدار رسمي مستقل استفاده كند كه بر اساس آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان موضوع ماده واحد قانون استفاده از خدمت تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي انتخاب شود و اساسنامه ،آيين نامه ها و ساير ضوابط جامعه حسابداران رسمي ايران را بپذيرد و به عضويت جامعه مزبور در آيد و بطور تمام وقت به ارائه خدمات تخصصي و حرفه اي اشتغال ورزد.طبق ماده ۲ اساسنامه هدف از تشكيل جامعه تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه اي بر كار حسابدران رسمي مي باشد كه اين هدف از طريق تشكل حسابداران رسمي،بهبود و گسترش خدمات حرفه اي،بالابردن دانش تخصصي حسابداران رسمي،حمايت از حقوق حرفه اي اعضا،برقراري ارتباط مستمرفني و حرفه اي بين اعضا و در نهايت ارتباط با موسسات حرفه اي منطقه اي و بين المللي محقق خواهد شد.در راستاي اطلاع رساني،جامعه حسابداران رسمي ايران، خبر نامه،ماهنامه و فصلنامه حسابدار رسمي را منتشر مي كند.

انجمن حسابداران خبره ایران

انجمن حسابدران خبره اولين انجمن حسابداري غير دولتي در ايران مي باشد.اين انجمن در سال ۱۳۵۱ با هدف ارتقاي حرفه حسابداري در ايران تشكيل شد و فعاليت هاي خود را به طور منسجم تاكنون ادامه داده است هدف از تشكيل اين انجمن اعتلا،گسترش و تأمين استقلال حرفه حسابداري و حسابرسي و فراهم كردن شرايط و فرصت هاي مناسب جهت رشد و خودسازي معنوي حسابداران و گردآوري و تجهيز امكانات و تدوين و تعميم اصول و ضوابط حرفه اي و اعتلاي سطح آگاهي و تحصص حرفه اي و مشاركت هر چه بيشتر افراد با صلاحيت و تأمين خودكفايي در زمينه خدمات حسابداري و حسابرسي مورد نياز جامعه مي باشد.
نرخ مالیات برارزش افزوده به 5 درصد افزایش پیدا می کند
1/30/2012
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال آینده 5 درصد خواهد شد، گفت: بر اساس حکم اخیر دفتر مقام معظم رهبری، شرکتها و فعالیت‌های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول پرداخت مالیات هستند.
علی عسکری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال آینده 5 درصد می شود، گفت: بر اساس قانون سالانه یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مالیات بنیادها و نهادها اظهارداشت: میزان مالیات بنیادها و نهادها بسیار کم است، رقم کل مالیات سالیانه آنها 20 تا 25 میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: با توجه به مالیات 30 هزار میلیارد تومانی کل سال، میزان مالیات بنیادها و نهادها بسیار اندک است و تنها حدود یک درصد از مالیات های دریافتی را تشکیل می دهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بنیادها و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها مالیات می پردازند، عنوان کرد: به لحاظ ابهاماتی که مطرح شده است، اخیرا دفتر مقام معظم رهبری اظهارنظر و حکمی صادر کرده است که بر اساس آن، شرکتها و فعالیتهای وابسته به بنیادها و نهادها مشمول مالیات هستند.
عسکری همچنین در مورد اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه عنوان کرد: این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود، سازمان مالیاتی تنها مجری قانون است و هر زمان که قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه به ما ابلاغ شد، سازمان آن را اجرا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی از سال آینده آغاز خواهد شد.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
1/29/2012
بدینوسیله بر اساس اعلامیه سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست در سایت WWW.TAX.GOV.IR اطلاعات فردی و هویتی خود را حداکثر تا یک هفته جهت اخذ کد اقتصادی جدید پیش ثبت نام و با توجه به کد پیگیری اخذ شده در مراحل بعدی ثبت نام قطعی به عمل آورند.
Page:
[1]
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Tel : 44237943  44237967  44237982        Fax : 44224515         Email: info@taragroup.ir

Copyright 2014, Tara Afzar Pars