محل نمایش بنر نرم افزار حسابداری
محصولات
 
مقالات حسابداری
امکان بکارگیری نرم افزار های تارا در بستر اینترنت و شبکه های غیر محلی بیشتر
18/11/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بیشتر
31/08/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------
آغاز تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 93 از ابتدای خردادماه بیشتر
11/06/2015 12:00:00 AM
-------------------------------------------------

کاتالوگ نرم افزارهای حسابداری
آغاز تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 93 از ابتدای خردادماه
11/6/2015
فرم هاي اظهارنامه الکترونيک عملکرد سال 1393 جهت تسليم عملکرد مذکور تا پايان تيرماه 1394 و همچنين عملکرد ميانسالي جهت موديان خاص مشمول روي سايت قرار داده شده است. فرمها خام مربوط به اين اظهارنامه ها باقابليت چاپ به عنوان پيش نويس و به منظور آماده سازي اطلاعات جهت ثبت در سامانه الکترونيکي اظهارنامه با قابليت PDF در بخش مربوطه در سايت قرار داده شده است.
• در سال جديد سياست سازمان امور مالياتي کشور دريافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونيکي است و ارائه نسخه کاغذي به واحدهاي مالياتي ضرورتي ندارد.
•لطفا قبل از تسليم و ارسال نهايي الکترونيکي، نسخه پيش نويس تکميل شده را از سيستم اخذ و به دقت بررسي فرماييد. سپس اقدام به ارسال الکترونيکي، که نهايي و قطعي تلقي مي گردد نماييد.

فرایند تکیمل اظهارنامه الکترونیکی
مرحله اول : پیش ثبت نام شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری
مرحله دوم : تایید اطلاعات پیش ثبت نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری
مرحله سوم : ثبت نام شماره اقتصادی
مرحله چهارم : تایید اطلاعات ثبت نام
مرحله پنجم : دریافت و تکمیل اظهارنامه الکترونیک
مرحله ششم : ارسال اظهارنامه و دریافت کد رهگیری
مرحله هفتم : دریافت و پرداخت قبوض پرداختی مالیات به صورت اینترنتی

مهم: شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه مودیان
شرايط ارسال اظهارنامه الکترونيکي براي موديان حقيقي، حقوقي و تشکل هاي قانوني درسال 1393 به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1- موديان حقيقي: تسليم الکترونيکي اظهارنامه اين دسته از موديان در صورت تکميل ثبت نام الکترونيکي امکان پذير مي باشد. در خصوص واحدهاي مشارکتي جهت عملکرد 1393 تنها تکميل يک اظهارنامه کافي است. نيازي به ارايه اظهارنامه انفرادي به تفکيک شرکاء نمي باشد.
اطلاعات شرکاء در واحدهاي مشارکتي از سامانه ثبت نام شماره اقتصادي بارگزاري خواهد شد. لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات اين سامانه (از جمله اطلاعات شرکاء...) در ثبت نام شريک اصلي حتما نسبت به تکميل آن در سامانه ثبت نام اقدام نماييد.

2- موديان حقوقي: تسليم الکترونيکي اظهارنامه اين دسته از موديان با استفاده از نام کاربري و کلمه عبور و کد رهگيري پيش ثبت نام و در صورت تکميل اطلاعات ثبت نام امکان پذير مي باشد. بنابراين ضروري است موديان حقوقي نسبت به تکميل ثبت نام، رفع ايرادات احتمالي اين مرحله از طريق سامانه اينترنتي عمليات مالياتي موديان به نشانيhttp://tax.gov.ir اقدام نمايند.

تذکر: چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الکترونيکي کدخطاي 504 را دريافت مي کنيد به مفهوم عدم برقراري شروط بالا براي ارسال اظهارنامه مي باشد.

لذا با عنايت به اين که سياست و برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور در سال جاري اخذ الکترونيکي اظهارنامه ها، بدون نياز به مراجعه حضوري موديان به واحد هاي مالياتي مي باشد و ارائه الکترونيکي اظهارنامه موديان، مشروط به تکميل مراحل ثبت نام الکترونيکي به شرح فوق الذکرمي باشد، موديان گرامي هرچه سريعتر و قبل از فرا رسيدن روزهاي پاياني مهلت تسليم اظهارنامه، نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام خود اقدام نمايند.

منبع :
وب سایت سازمان امور مالیاتی
http://e3.tax.gov.ir/pages/action/show/4
Page:
[1]
Tel : 44237943  44237967  44237982        Fax : 44224515         Email: info@taragroup.ir

Copyright 2014, Tara Afzar Pars